Concept privacyverklaring van de Baancommissie Elfstedenhal

De Baancommissie 11-stedenhal (in vervolg Baancommissie genoemd) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van al haar contacten naar personen, verenigingen e.d. (De privacy van personen wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over (welke gegevens we verzamelen) en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Baancommissie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat de Baancommissie in ieder geval:

  • De persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
  • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming van de contactpersonen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van haar persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte is van de rechten over de persoonsgegevens, de contactpersonen hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Baancommissie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van juryleden, schaatsers en andere personen die relevant zijn voor het functioneren van de Baancommissie. Als juryleden en andere contactpersonen relevant voor het functioneren van de Baancommissie na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebben hierover of contact met het bestuur wensen op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Secretariaat Baancommissie 11-stedenhal, Afke de Vries-Feenstra email: secretaris@baancommissieelfstedenhal.nl of

Voorzitter Baancommissie 11-stedenhal, Douwe Brouwer
email: dhbrouwer@hotmail.com

Klik op de link hieronder om het concept in zijn geheel te lezen:

Concept privacyverklaring baancommissie Elfstedenhal

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.