Info Baancommissie

De Baancommissie Elfstedenhal is het overkoepelende bestuursorgaan voor alle ijsclubs die trainen en wedstrijden organiseren in de Elfstedenhal te Leeuwarden.
BC Elfstedenhal organiseert en coördineert de ijs-activiteiten van deze clubs en streeft naar een optimale samenwerking tussen clubs, in het belang, en vooral voor het plezier van de schaatsers.

De namen en functies van de (bestuurs) leden van de Baancommissie Elfstedenhal:

  • Douwe Hessel Brouwer – voorzitter (Ferwert)
  • Afke de Vries – secretaris (STS-Stiens)
  • Cees Eggink – penningmeester (IJsleeuwen)
  • Klaas Elting – jeugdschaatsen (Ferwert)
  • Oege Dijk – alg. bestuurslid (Pinguïns)
  • Sicco Jellema – marathon (STB-Bolsward)
  • Matthijs de Vries – technische zaken (IJsleeuwen)

Hieronder de link naar het huishoudelijk reglement van de baancommissie van de Elfstedenhal.

Huishoudelijk reglement van de Baancommissie Elfstedenhal